info@sonon.eu | +31232052434

 • nl
 • de
 • it

Privacy verklaring

Privacy verklaring

In deze privacy verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens:

 • welke we verzamelen en
 • waarvoor we ze gebruiken.

 

Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

 

 1. Global Core Medical en privacy
 2. Gebruik van persoonsgegevens
 3. Verstrekking aan derden
 4. Profilering en cookies
 5. Cookies
 6. Beveiligen en bewaren
 7. Websites van derden
 8. Minderjarigen
 9. Wijzigingen in deze privacyverklaring
 10. Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
 11. Autoriteit Persoonsgegevens
 12. Inwerkingtreding

Global Core Medical en privacy

Global Core Medical is een onderneming die:

 1. Kapitaal verstrekt aan innovatieve ondernemingen werkzaam in de zorg.
 2. Handel drijft in innovatieve medische producten, zoals de Sonon echografische  apparatuur.

Via onze websites bieden wij onze diensten en producten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermeldenvoor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens opvragen en middels deze privacyverklaring je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkentot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst of goederen te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen met derden, wij afspraken maken met deze derde partijenom er onder andere voor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemenom jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites en bij de aankoop van onze producten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij mogelijk de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • e-mailadres
 • functie
 • geboortedatum
 • gebruikersnaam
 • geslacht
 • IBAN
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumbericht of een bericht in het contactformulier
 • leeftijd
 • NAW-gegevens
 • inloggegevens
 • telefoonnummer
 • vragen die jij aan ons stelt en/of meldingen die jij aan ons doorgeeft

Bijzondere persoonsgegevens

In bepaalde gevallen kunnen bijzondere persoonsgegevens worden gevraagd en door ons worden vastgelegd. Deze gegevens worden verwerkt met jouw toestemming en in lijn met de aanvraag of bestelling die je bij ons hebt geplaatst.

Doeleinden

Wij verwerken je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om de mogelijkheid te bieden diensten of artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten.
 • Om een bestelling te verwerken en te informeren over het verloop daarvan.
 • Om een klacht over ons bedrijf of een reactie op een klacht te verwerken.
 • Om je te kunnen benaderen over een klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij onze klanten en doelgroepen en zo te bepalen welke producten of diensten wij mogelijk kunnen gaan toevoegen aan ons assortiment.
 • Om te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (zie ook de alinea Profilering en cookies).
 • Om gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van getoonde interesses (zie ook de alinea Profilering en cookies).
 • Om gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt.
 • Om vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Om onze websites te verbeteren.

Back-up van (persoons)gegevens

Wij maken regelmatig back-ups van onze ICT-systemen zodat we deze kunnen herstellen bij een beveiligingsincident. Ook zijn we verplicht jouw persoonsgegevens goed te beveiligen om te kunnen herstellen.

Wij leren van beveiligingsincidenten bij andere organisaties en realiseren dat ondanks onze inspanningen zo’n situatie ook ons kan overkomen. Wanneer er een beveiliging incident is of als een ICT-systeem crasht, zullen wij onze gegevens, dus ook jouw persoonsgegevens, herstellen. We lopen dan alle verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen na en zorgen dat wij geen persoonsgegevens herstellen die wij niet mogen bezitten.

Wij maken de volgende back-ups:

 • dagelijkse back-ups die wij maximaal 14 dagen bewaren
 • wekelijkse back-ups op tape die wij maximaal 1 maand bewaren
 • maandelijkse back-ups op tape die wij maximaal 1 jaar bewaren
 • jaarlijkse back-ups op tape die wij maximaal 2 jaar bewaren

Verstrekking aan derden

Wij kunnen de verstrekte gegevens doorgeven aan derde partijen, indien dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo kunnen we gebruik maken van een derde partij voor de afhandeling van bijvoorbeeld iDeal-betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.

Wanneer wij persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat deze gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat deze gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Wij combineren persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit de account en de aankopen in onze webshop) met elkaar, om onze klanten de beste service te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die zijn achtergelaten op, of via, een van de websites van Global Core Medical, te weten:

Door de gegevens te combineren, kunnen wij gepersonaliseerd aanbiedingen (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) doen die aansluiten bij getoonde interesses. Zo wordt er voorkomen dat content of aanbiedingen worden verzonden die voor de geadresseerde minder interessant zijn.

Cookies

Bij het verzamelen van gegevens maken we ook gebruik van cookies.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen daar waar nodig  passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Wij hebben hiervoor een informatie beveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 5 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens na een periode van 5 jaar inactiviteit zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites van derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 E-mail Via het contactformulier op www.globalcoremedical.com
 Post Global Core Medical,
Schoterweg 12, 2021 HM Haarlem

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij je om je bij het schriftelijk verzoek te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de KopieID-app voor gebruiken. Wij zullen je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2019.